W celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom Ośrodka Wczasowego MEDYK, Pomorski Uniwersytet Medyczny wprowadza dla uczestników pobytu wypoczynkowego w ośrodku poniższe wytyczne.

Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19:

 • doba hotelowa trwa od 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego, przyjazdy gości od godziny 16.00 do godziny 19.00,
 • na terenie ośrodka może przebywać tylko mieszkaniec ośrodka, inne osoby nie będą wpuszczane,
 • mieszkaniec podczas kontaktu z pracownikiem OW jest zobowiązany posiadać maseczkę ochronną (lub chustę) zasłaniającą usta i nos oraz mieć założone rękawiczki ochronne lub zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji w obecności pracowników,
 • odległości między pracownikami a gośćmi ośrodka powinna być nie mniejsza niż 2m,
 • zaleca się zachowanie dystansu społecznego,
 • w pokojach/apartamentach przestrzegane są zasady czyszczenia, wietrzenia i dezynfekcji po każdorazowym wykwaterowaniu mieszkańca, w tym poprzez wykonanie ozonowania pomieszczenia,
 • ograniczenie do minimum czasu przebywania mieszkańca ośrodka przy recepcji,
 • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się mieszkańcy np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, winda,
 • w sali fitness i sali konferencyjnej obowiązuje:
  • jednoczesne przebywanie osób tylko spokrewnionych po wcześniejszym zgłoszeniu do zarządcy osób   wchodzących na obiekt,
  • dezynfekcja urządzeń, stolika, książki itp. po każdym użyciu jest obowiązkiem grupy, która z nich korzysta,
  • 15- minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami w celu przewietrzenia pomieszczeń,
 • przygotowanie pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19 wyposażonego m.in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący,
 • mieszkańcy ośrodka zobowiązani są do posiadania dla potrzeb własnych środka do dezynfekcji, który należy okazać pracownikowi ośrodka podczas meldowania,
 • podczas kwaterowania gość ośrodka powinien zostawić numer kontaktowy do rodziny, aby mogła w razie potrzeby odebrać z ośrodka rzeczy gościa, który np. będzie hospitalizowany,
 • w razie hospitalizacji gościa ośrodka, jego rzeczy zostaną zabezpieczone i odebrane przez wskazane osoby, a pokój zostanie zdezynfekowany poprzez ozonowanie,
 • dopuszcza się zmiany o ile nastąpi zmiana przepisów w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.).